don’t mind the gap, master it

master the gap® sterkt partijen in hun onderhandelingen & belangenbehartiging en brengt hen samen in bemiddelingstrajecten.

We hebben één doel voor ogen: de afstand tussen partijen overbruggen. Door steeds zowel het zakelijke als het menselijke voor ogen te houden, optimaliseren we niet alleen het resultaat, we komen tegelijk tot betere beslissingen waar elke partij achter staat met blijvende waardering voor elkaar.

master the gap® biedt training, business consultancy en expertise aan, in onderhandelen, bemiddelen en lobbyen.

Onderhandelen

Wil je meer halen uit een onderhandeling, bewuster schakelen en tegelijkertijd een duurzame professionele relatie uitbouwen?

master the gap® maakt je sterker in onderhandelen, met aandacht voor zowel de strategisch/juridische als de psychologisch/communicatieve kant van onderhandelen.

We kunnen je meer concreet van dienst zijn bij het:

 • Trainen van mensen en teams in onderhandelingstechnieken

 • Strategisch voorbereiden en begeleiden van onderhandelingen

 • Onderhandelen van overeenkomsten of sectorakkoorden

Bemiddelen

Zie je geen uitweg meer in een zakelijk conflict, is er geen dialoog meer mogelijk en lijkt een procedure voor de rechtbank de enige oplossing?

master the gap® staat je als onafhankelijke en neutrale derde bij om de communicatie terug op gang te brengen, een zakelijke impasse te doorbreken en tot oplossingen op maat te komen.

We kunnen je meer concreet van dienst zijn bij het:

 • Bemiddelen in zakelijke conflicten
  (vb. n.a.v. problemen bij de uitvoering van een overeenkomst of een ander zakelijk geschil)

 • Als neutrale derde begeleiden van onderhandelingen tussen stakeholders
  (vb. in het kader van nieuwe wetgeving, regelgeving of sectorakkoorden)

Lobbyen

Wil je meer invloed uitoefenen op besluitvorming, beleidsmakers of (interne & externe) decision makers?

master the gap® toont hoe je je belangen het beste kan behartigen en hoe je anderen op efficiënte en tegelijk respectvolle manier kan overtuigen en beïnvloeden.

We kunnen je meer concreet van dienst zijn bij het:

 • Trainen van mensen en teams in interne en externe belangenbehartiging

 • Bepalen van een strategie en consultancy in politieke dossiers

 • Verdedigen van je belangen t.a.v. stakeholders en beleidsmakers

Ellen Onkelinx

Ellen Onkelinx heeft jarenlange ervaring in onderhandelen, bemiddelen en lobbyen. Ze startte haar loopbaan als advocate bij het advocatenkantoor ALTIUS en was meer dan 10 jaar Gedelegeerd Bestuurder van de beroepsvereniging van Vlaamse film en televisieproducenten (VOFTP). Ze onderhandelde met overheden, omroepen, kabeldistributeurs, telecomoperatoren, banken, belangenverenigingen enz. Ellen Onkelinx is erkend bemiddelaar in burgerlijke en handelsgeschillen. In 2017 richtte ze master the gap® op.

CV en professionele ervaring

Interesse?
Contacteer ons vrijblijvend voor een voorstel op maat.

Contacteer ons